A jogvitákat akkor tudjuk a legbiztosabban elkerülni, ha már kezdettől pontosan megfogalmazzuk szándékunkat és mi is pontosan megértjük a másik fél nyilatkozatát.


A kommunikáció formája


Jogi relevanciával bíró nyilatkozataink sok esetben csak akkor érvényesek, ha azokat megfelelő formában tesszük.  Van, amikor elegendő egy szóbeli megállapodás és van, amikor írásba kell foglalni a nyilatkozatot.  Amikor kérünk 10 deka szalámit, akkor lényegében egy adás-vételi szerződést kötünk.  Sőt, sok esetben már a ráutaló magatartásunkkal létrehozzuk a szerződést.  Gondoljunk arra, amikor az áruházban a kosarunkba tesszük a terméket, aztán az automata pénztárnál a bankkártyánkkal fizetünk.  Itt a szándék kinyilvánítása, a „kommunikáció” teljesen szavak nélkül történik,
Ha munkaszerződést szeretnénk kötni azt már csak írásban tehetjük meg érvényesen.  Amikor valamely jogszabályi írásbeli formát követel meg, akkor a szabály általában meghatározza  a minimális tartalmi követelményeket.  Ilyen elemek a munkaszerződés esetében a munkakör és a munkabér.  Ezek nélkül a kötelező tartalmi elemek nélkül a szerződés nem lesz érvényes.  Meg kell jegyeznünk, hogy ahol a jogszabály írásos formát követel, nem csak a szerződés megkötése, de a módosítása is csak írásban történhet.  Más esetekben még szigorúbb feltételeknek kell megfelelni.  Ilyen feltétel amikor a szerződést közokiratba kell foglalni, vagy ügyvéddel kell ellenjegyeztetni.  Ezek a plusz követelmények hivatottak garantálni, hogy az irat megfeleljen a jogszabály által támasztott követelményeknek.  Gondoljunk csak egy lakás adásvételre. 

Az egyértelmű fogalmazás

Amikor laikusként végig kell olvasnunk egy szerződést sokszor támadhat az az érzésünk, hogy a dokumentum az ügyvédek nyelvén, az ügyvédeknek íródott.  Ez a sajátos nyelvezet pontosan azért indokolt, hogy a szöveg teljesen egyértelmű legyen, a lehető legjobban kizárja az alternatív értelmezés lehetőségét.

ASZF


A nagy ügyfélkör szükségessé teheti a kommunikáció egységessé tételét.  A szerződés megkötéséhez  blanketta szerződést használnak, a kapcsolódó feltételeket pedig külön dokumentációban, az általános szerződési feltételekben fogalmazzák meg, teszik közzé.  Így amikor aláírunk egy blanketta szerződést a kapcsolódó ÁSZF-ben foglalt feltételeket is elfogadjuk.
A nagy piaci potenciállal rendelkező kereskedők, szolgáltatók által megfogalmazott általános szerződési feltételek sokszor inkább a jogszabályokra emlékeztetnek, mint a közös akarat kinyilvánítására alkalmas megállapodásra.   Ebben az esetben a kommunikáció meglehetősen egyirányú.  A mi szerepünk arra korlátozódik csupán, hogy eldöntsük, elfogadjuk vagy sem a másik fél által megfogalmazott feltételeket.

 A szóbeli kommunikáció  szerepe


Igaz, hogy jogszabály sok esetben megköveteli az írásbeliséget, mégis azt kell mondanunk, hogy még ezekben az esetekben is sokszor szóbeli tárgyalás előzi meg a megállapodás írásba foglalását. 
Az első lépés mindig a tájékozódás.  Fontos a rendelkezésre álló írásos anyagok áttanulmányozása.  Ha nem kapunk megfelelő választ a kérdéseinkre, akkor ne sajnáljuk az időt , kérdezzünk bátran.  Lehetőleg még a szerződés megkötése előtt.  Ha nem így teszünk, akkor  a szerződés nem a valós akaratunkat fogja tükrözni, hanem a körülmények vezetnek bennünket.  Később egy esetleges jogvita esetén ár sokkal nehezebben tudjuk érvényesíteni az érdekeinket.
Ahhoz, hogy megkapjuk a megfelelő válaszokat jól kell megfogalmazni a kérdéseinket.  Előre gondoljuk át, hogy mire vagyunk kíváncsiak. 

Ne váljon áldozattá!


A szélhámosok az írásbeli és a szóbeli kommunikációt egyaránt felhasználják arra, hogy megkárosítsanak bennünket.  A bűnözők ötlettára szinte kimeríthetetlen.  A fő különbség, hogy az írásban kapott „ajánlatok” hitelességét, ésszerűségét van időnk átgondolni.  Mégis, sokan beugranak még a teljesen átlátszó trükköknek is.  Ilyen becsapás, amikor igen primitív módon próbálják meg kicsalni a bankkártyánk adatait.  Ki ne találkozott volna már ilyen elektronikus üzenettel: „én élek háborús övezet és ha segíteni kimenteni USD 5,5555,5555 vagyonomat jól jársz.  Küldeni sürgető bankszámlaszám és PIN kód nekem”.  Ennek persze nehéz beugrani.  De amikor egy ilyen üzenet jön: „az ön postafiókja megtelt, késem, hogy küldje el azonosítóját és jelszavát web-mesterünknek”.  Nos ez utóbbinak több ismerősöm is beugrott.
A szóbeli kommunikációban sokkal nehezebb kivédeni  a csalafintaságot, hiszen gyorsan kell döntenünk az ajánlat hitelességéről.  Ráadásul a másik oldalon esetleg felkészült, gyakorlott szélhámos áll.  Itt általában nem csupán arról van szó, hogy becsapnak bennünket.  Néha nyilvánvaló, hogy a másik be akar bennünket csapni, mégis igent mondunk.  Fontos, hogy megértsük a szuggesztív kommunikációban rejlő csapdákat és reálisan mérlegelve, saját érdekeinknek megfelelően tudjunk igent, vagy nemet mondani.