A leghatékonyabban úgy kerülhetjük el a jogvitát, ha megelőzzük. Csak úgy írjon alá szerződést, ha elolvasta, és az egész szöveget érti, és tartalmával egyetért!
Ha nem biztos a szöveg jelentésében inkább kérjen segítséget és ne kerülje el figyelmét az apróbetűs rész!

 

A jogvitákat akkor tudjuk a legbiztosabban elkerülni, ha már kezdettől pontosan megfogalmazzuk szándékunkat és mi is pontosan megértjük a másik fél nyilatkozatát.


A kommunikáció formája


Jogi relevanciával bíró nyilatkozataink sok esetben csak akkor érvényesek, ha azokat megfelelő formában tesszük.  Van, amikor elegendő egy szóbeli megállapodás és van, amikor írásba kell foglalni a nyilatkozatot.  Amikor kérünk 10 deka szalámit, akkor lényegében egy adás-vételi szerződést kötünk.  Sőt, sok esetben már a ráutaló magatartásunkkal létrehozzuk a szerződést.  Gondoljunk arra, amikor az áruházban a kosarunkba tesszük a terméket, aztán az automata pénztárnál a bankkártyánkkal fizetünk.  Itt a szándék kinyilvánítása, a „kommunikáció” teljesen szavak nélkül történik,
Ha munkaszerződést szeretnénk kötni azt már csak írásban tehetjük meg érvényesen.  Amikor valamely jogszabályi írásbeli formát követel meg, akkor a szabály általában meghatározza  a minimális tartalmi követelményeket.  Ilyen elemek a munkaszerződés esetében a munkakör és a munkabér.  Ezek nélkül a kötelező tartalmi elemek nélkül a szerződés nem lesz érvényes.  Meg kell jegyeznünk, hogy ahol a jogszabály írásos formát követel, nem csak a szerződés megkötése, de a módosítása is csak írásban történhet.  Más esetekben még szigorúbb feltételeknek kell megfelelni.  Ilyen feltétel amikor a szerződést közokiratba kell foglalni, vagy ügyvéddel kell ellenjegyeztetni.  Ezek a plusz követelmények hivatottak garantálni, hogy az irat megfeleljen a jogszabály által támasztott követelményeknek.  Gondoljunk csak egy lakás adásvételre.